Νέες εταιρίες μπαίνουν στη λίστα με τα POS 
 
Ημερομηνία 04/01/2019
Περιγραφή  Νέες εταιρίες μπαίνουν στη λίστα με τα POS
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι η λίστα με τα επαγγέλματα όπου η χρήση των POS θα γίνει υποχρεωτική περιλαμβάνει νέες εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτά είναι οι εταιρείες ταχυμεταφορών, μεταφραστές, διερμηνείς, τεχνίτες επισκευών οικιακών ειδών, παραγωγούς ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και τον κλάδο της προσχολικής εκπαίδευσης. Όταν εκδοθεί η οριστική λίστα με τα επαγγέλματα (αναμένεται εντός των ημερών) οι υπόχρεοι θα έχουν τρίμηνη προθεσμία να εγκαταστήσουν POS, προθεσμία που γίνεται τετράμηνη για όσους έκαναν έναρξη 30 ημέρες πριν την ανακοίνωση της λίστας. Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου περί POS.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.