ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Ημερομηνία 18/05/2011
Περιγραφή  ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Tο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταθέτει τροπολογία στη Βουλή (με το νομοσχέδιο για την Αδειόδοτηση των Επιχειρήσεων), η οποία   έχει ως σημείο αναφοράς το παρεμπόριο.

 

Σύμφωνα( με την θετική) ρύθμιση:

 

1) Ενισχύονται οι αρμοδιότητες έλέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου.Στους προαναφερόμενους φορείς δίνονται, όσον αφορά το παραεμπόριο, οι αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε, και παρέχεται η δυνατότητα συνδρομής της ΕΛΑΣ, από τη στιγμή που κρίνεται σκόπιμο

 

2)Επιβάλλεται άμεση και επιτόπου καταστροφή των προϊόντων του υπαίθριου παραεμπορίου είτε με ρίψη των προϊόντων σε απορριμματοφόρα, είτε με ανεξίτηλο σπρέι, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.