ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜμΕ 
 
Ημερομηνία 27/08/2012
Περιγραφή  ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜμΕ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

imagesca88ks4i_01

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜμΕ!

O υπουργός Ανάπτυξης,την Δευτέρα 27/08/12 συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Richard Pelly.

Συζήτησαν-εκτός των άλλων-τη δημιουργία νέου προγράμματος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν στο εισαγωγικό εμπόριο οι «δυσκολίες» του τραπεζικού συστήματος με την παροχή  εξάμηνης διάρκειας, δανείων με χαμηλό επιτόκιο στις επιχειρήσεις για την εξόφληση της αξίας των εισαγωγών.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα οριστικοποιηθούν περίπου σε ένα μήνα περίπου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η ανακατανομή πόρων μεταξύ επιμέρους προγραμμάτων της πρωτοβουλίας Jeremie (για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ώστε να κατευθυνθούν περισσότεροι πόροι σε προγράμματα που εμφανίζουν υψηλή ζήτηση .

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.