ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
Ημερομηνία 16/06/2010
Περιγραφή  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To EBEKI ενημερώνει ότι:

 

1.Από το Υπουργείο Οικονομίας ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ενίσχυση ς μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου και Υπηρεσιών. Στην προαναφερόμενη ανακοίνωση υπενθυμίζεται η αύξηση του αρχικά διατιθέμενου προϋπολογισμού στο Προγραμμα κατά 150 εκατ. ευρώ (650 εκατ. ευρώ συνολικά) και ότι το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 55-65% και γνωστοποιείται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν διαβιβαστεί στους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης ώστε να ενημερωθούν οι επενδυτές. Από την συγκεκριμένη προκήρυξη θα ενισχυθούν περίπου  7.400 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις για την υλοποίηση των αντίστοιχων επενδύσεων.

 

2 Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών -προμηθευτών Κ.Β.Σ. του έτους 2009 παρατείνεται ως εξής:

- Μέχρι 26 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

- Μέχρι 30 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

- Μέχρι 3 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

- Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

  
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μεταφέρονται ανάλογα

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.