ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 20/05/2011
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
1) Δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" μέχρι 14/06/2011. Θυμίζουμε ότι οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω www.ependyseis.gr/mis.
 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά κ.λ.π. περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα σχετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:www.ypoian.gr, www.ggb.gr,  www.antagonistikotita.gr,  www.efepae.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis 
 Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-6985210 και 8011136300.

 

2)Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων και λοιπούς υπόχρεους του ν.2238/1994( άρθρο 62, παράγραφος 1)- που  είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου - λήγει την 15η Ιουνίου 2011.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.