ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Φ.Α.Π.! 
 
Ημερομηνία 10/05/2012
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Φ.Α.Π.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

imagesca2o93l4

 

To E.B.E.K.I ενημερώνει ότι:

 

1)Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  παρατείνεται:α) Μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011. Οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.

β) Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

 

2) Η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για υπόχρεους με Β' κατηγορίας βιβλία η οποία έληγε 10.5.2012, παρατάθηκε μέχρι 25.5.2012. Η προθεσμία υποβολής για τους υπόχρεους με Γ' κατηγορίας βιβλία η οποία λήγει στις 21.5.2012 παρατάθηκε και αυτή μέχρι τις 25.5.2012.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.