ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ Ε7 ΚΑΙ Ε9 
 
Ημερομηνία 16/06/2011
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ Ε7 ΚΑΙ Ε9
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

 

1) Παράταση μέχρι  30 Ιουνίου, για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

 

2 Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) είναι υποχρεωτική και η προθεσμία υποβολής ορίζεται μέχρι 29/07/2011.

 

Επιπλέον, η Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής λήγει 30/9/2011.

 

                                                                                            

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.