ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ!) 
 
Ημερομηνία 01/06/2012
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α. ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ!)
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

assets_large_t_420_18795575_01

1)Ο υπουργός οικονομικών ανακοίνωσε ότι δίνεται παράταση στην υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 

Α) Μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ

 

Β)Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2012.

 

Β) H Διοίκηση του Ι.Κ.Α ενημέρωσε ότι έγινε αποδεκτή από τον πρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Εργασίας η πρόταση του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών μέχρι 29/06/2012.

 

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.