ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ 2009 ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 300 ΕΥΡΩ. 
 
Ημερομηνία 11/12/2008
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ 2009 ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 300 ΕΥΡΩ.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ θεωρεί ότι είναι θετικά τα μέτρα  που εξήγγειλε η Κυβέρνηση υπέρ των συναδέλφων επιχειρηματιών που επλήγησαν από τους πρόσφατους πρωτοφανείς βανδαλισμούς στην Αθήνα όσο και στις λοιπές πόλεις της Ελλάδας,.

 

Επιπλέον, ενημερώνει, ότι:

 

1)       Έγινε αποδεκτό το σχετικό αίτημα και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις για το ημερολογιακό έτος 2009 δεν θα συμπεριληφθούν για διασταύρωση συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων εφόσον η αξία του κάθε στοιχείου που έχει εκδοθεί  για αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 Ευρώ.

 

2)       Δόθηκε παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007, μέχρι και 9.1.2009, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.
 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.