ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 21/08/2010
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:  

 

1) Παρατάθηκε η δυνατότητα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2009.Οι νέες ημερομηνίες ορίσθηκαν ως εξής:

 

Α)Μέχρι 20/09 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Β)Μέχρι 23/09 γι αυτούς που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

 

Γ)Μέχρι 27/09 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9 και                                 Δ)Μέχρι 30/09 για όσους ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Σε περίπτωση αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μεταφέρονται αναλόγως.

 

2)Σε συνέντευξή της η Υπουργός Οικονομίας γνωστοποίησε ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα ξεκινήσει την λειτουργία του το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχονται δάνεια και μικροπιστώσεις σε μικρές και μεσαίες βιώσιμες επιχειρήσεις.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.