ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ-ΣΤΙΣ 5/10 ΤΟ 
 
Ημερομηνία 26/09/2009
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ-ΣΤΙΣ 5/10 ΤΟ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι έχει δοθεί παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι19/01/ 2010 για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ημερολογιακού έτους 2008 , αλλά και την υποβολή του Ισοζυγίου για την χρήση 2008.

 

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι θα δοθούν ενισχύσεις (από 6.000 -36.000 ευρώ) στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα από το πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης που φέρει τον τίτλο «Στηρίζω 2009». Το πρόγραμμα, προκηρύσσεται στις 5 Οκτωβρίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες μεταποιητικές που απασχολούν έως 9 άτομα. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΟΜΜΕΧ (www.eommex.gr), μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιδότησης, γενικά καθορίζεται στο 50% και στο 60% για τα νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 5.000 κατοίκων καθώς και για τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.