ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Ημερομηνία 29/01/2010
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Τo EBEKI ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής όλων των Α.Π.Δ. η οποία θα έληγε στις 31/01/2010 μέχρι 03/02/2010.Το Ι.Κ.Α, αιτιολογώντας την παράταση αναφέρει ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.ika.gr) που επέφεραν καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

 

Το Επιμελητήριο αισθάνεται, επίσης, την ανάγκη να διαμαρτυρηθεί-μαζί με την ΠΟΞ-για την περικοπή σχεδόν 25% του αριθμού των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το 2010. Η περικοπή αυτή σημαίνει 200.000 λιγότεροι τουρίστες και θα αποφέρει μια εξοικονόμηση πόρων περίπου 3 εκατ.Ευρώ που δεν αντισταθμίζει την μείωση των εσόδων του Κράτους (π.χ. λιγότερες εισπράξεις από Φ.Π.Α.),αλλά και τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν (π.χ. απώλεια θέσεων εργασίας)

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.