ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 
Ημερομηνία 25/10/2011
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

1)Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων  και οικοδομοτεχνικών έργων ώστε να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή των Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2011 και Σεπτεμβρίου 2011 αντιστποίχως, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. μέχρι 4/11/2011, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων, να ακυρωθούν .
2) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, οι αυτοαπασχολούμενοι υποχρεώνονται να καταβάλλουν το ποσό των 10 ευρώ μηνιαίως ως εισφορά υπέρ ανεργίας. Η εισφορά αυτή θα εισπράττεται μαζί με τις άλλες εισφορές των κλάδων σύνταξης και ασθένειας στον ΟΑΕΕ και θα αποδίδεται στον ΟΑΕΔ. Τα χρήματα θα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό που θα χορηγεί βοηθήματα στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους  που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.