ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9 & Κ.Ε.Τ.Α. 
 
Ημερομηνία 14/08/2008
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε9 & Κ.Ε.Τ.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

1)Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων( Ε9) ,χωρίς την επιβολή του αυτοτελούς προστίμου, ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι .

2)Στις προθέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να μετεξελιχθούν τα ΚΕΤΑ-τα οποία αυτή την στιγμή είναι δομές που βρίσκονται στον «αέρα» -στα «Κ.Ε.Π» των επιχειρήσεων, σε  Κέντρα Εξυπηρέτησης μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (one stop shop).

Πληροφορούμαστε, λοιπόν, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει την αναβάθμιση των ΚΕΤΑ και την στενή σύνδεσή τους με τα Επιμελητήρια.    

(Το ΕΒΕΚΙ δεν έχει κανέναν λόγο να μην επιθυμεί την συνέχιση της ύπαρξης των ΚΕΤΑ και βρίσκει ενδιαφέρουσα την προοπτική που φαίνεται να επιφυλάσσει το Υπουργείο γι αυτά.)

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.