ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ! 
 
Ημερομηνία 11/09/2009
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1)Τη δυνατότητα να ενταχθούν και πάλι στη ρύθμιση της περαίωσης έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν πλήρωσαν μέχρι τις 21 Ιουλίου δυο συνεχόμενες δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου 2009.

 

2)Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος που «εκκρεμούν» από το 2000, αλλά και του Κεφάλαιου που είναι «ανοιχτές» από το 1997! Για υποθέσεις με πλαστά φορολογικά στοιχεία, καθώς και με κατασχεθέντα «κρυφά» βιβλία και στοιχεία, η προθεσμία παραγραφής παρατείνεται μέχρι  τις 30 Ιουνίου 2012

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.