ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΌ Ι.Κ.Α. ΜΕΧΡΙ 3/7/09-ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΌ 24/06 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
Ημερομηνία 01/07/2009
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΌ Ι.Κ.Α. ΜΕΧΡΙ 3/7/09-ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΌ 24/06 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι γνωστοποιεί ότι:

 

 

1)Από το Ι.Κ.Α. ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται μέχρι και 3/07/09 η υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3762/09,

 

2)Ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι από 24/06/09 έχει αρχίσει η λειτουργία της εφαρμογής e-ΚΒΣ για την υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών και Πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές από 1/1/2008 – 31/12/2008.Υπενθυμίζουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων είναι οι εξής:

Η 30η/9/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 1,2,3.
Η 7η/10/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 4,5,6.
Η 14η/10/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 7,8,9.
Η 21η/10/2009, για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 0.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.