ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ-Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
 
Ημερομηνία 10/12/2010
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ-Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1.Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων παρατείνεται μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2011

 

2.Οι δυο βασικοί τρόποι ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τον νέο Αναπτυξιακό νόμο, θα είναι-σύμφωνα με όσα εισηγήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Χρυσοχοίδης   α) Φοροαπαλλαγές επί των κερδών (προ φόρων) για έξι χρόνια για τις επιχειρήσεις (και οχτώ για τις νέες επιχειρήσεις) και β) επιχορηγήσεις κεφαλαίου με δανειοδότηση μηδενικού επιτόκιου.

 

Επιπλέον:

 

Ι) Ο νέος νόμος προβλέπει την ενεργοποίηση του Ελληνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους  στις επιχειρήσεις

 

ΙΙ) Οι φοροαπαλλαγές θα είναι 3πλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων

 

ΙΙΙ) Θα επιδοτηθεί το leasing

 

VI) Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται Απρίλιο και Οκτώβριο

 

V) Θα καθορίζεται με ακρίβεια η κατανομή ενισχύσεων στις  Περιφέρειες, οι κατηγορίες δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, το αναλογούν ποσοστό ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων. Τα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: Μεγάλα επενδυτικά-Νεανική επιχειρηματικότητα-Επενδύσεις συνέργειας-Σχέδια τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.