Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
 
Ημερομηνία 26/11/2020
Περιγραφή  Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Κατόπιν αλλεπάλληλων μηνυμάτων από λογιστικά γραφεία τα οποία λόγω φόρτου εργασίας  που επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και από τις αιτήσεις για επιστρεπτέα προκαταβολή, αιτούμαστε να παραταθεί  εκ νέου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου κατά δύο ακόμη εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.