ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010 
 
Ημερομηνία 27/01/2009
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α-"ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ":ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To E.B.E.K.I ενημερώνει :

 

 

1)Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26η Ιανουαρίου 2009 μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2009.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet  και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω Τραπεζών.

 

2) Ο  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει θέσει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα  «Τουρισμός για όλους» Οκταήμερων Διακοπών  2009 – 2010»,  το οποίο θα ισχύσει από 15.5.2009 έως 31.3.2010.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και κάμπινγκ όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων που διαθέτουν Ειδικό Σήμα λειτουργίας . Τα ενημερωτικά έντυπα που περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες του προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, τις τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π.  και από το site του Ε.Ο.Τ. www.eot.gr.Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  πρέπει απαραιτήτως να έχουν υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. αίτηση/δήλωση συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά και σύμφωνα με υπόδειγμα   μέχρι τις 20 -2 -2009

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.