ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΚ&ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ 
 
Ημερομηνία 10/04/2008
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΚ&ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ σας γνωρίζει ότι:

1)  Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) νομικών προσώπων για το έτος 2008, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. και συγκεκριμένα:

Μέχρι    26 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 1
Μέχρι    27 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 2
Μέχρι    28 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 3
Μέχρι    29 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 4
Μέχρι    30 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 5
Μέχρι    02 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 6
Μέχρι    03 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 7
Μέχρι    04 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 8
Μέχρι    05 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 9
Μέχρι    06 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 0

2) Με κοινή απόφαση τριών συναρμόδιων Υπουργείων και στα πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για την τριετία 2008-2010» Προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων:
•«Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους»: Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 1.600.000 Ευρώ και ο στόχος ,είναι, η στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για την καλύτερη αξιοποίηση και διατήρηση της μελισσοκομικής χλωρίδας
• «Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων»: Στόχος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μελισσοκομικού εξοπλισμού
•«Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας»: Στόχος είναι η προμήθεια, φύτευση και περιποίηση πολυετών μελισσοκομικών φυτών.
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.