ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
 
Ημερομηνία 21/04/2011
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To EBEKI ενημερώνει ότι παρατάθηκε:

 

 

1.από το Υπουργείο Εργασίας ο χρόνος υποβολής των προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα(Πρόγραμμα ΛΑΕΚ), έτους 2010-11, μέχρι και   31/5/2011.

 

 

2. η ηλεκτρονική υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για αυτούς που τηρούν ν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ, μέχρι και τις 27/04/2011 και η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Έντυπο Ε5), μέχρι 29/4/2011

 

 

Το ΕΒΕΚΙ, γνωστοποιεί, επίσης, ότι ξεκίνησε από την  Μ. Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011, η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι 31/05/11 επενδυτικά σχέδια για υπαγωγή, καταρχάς ηλεκτρονικά σε www.mindev.gov.gr , www.investingreece.gov.gr και www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων) και, στη συνέχεια, σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.