ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ 
 
Ημερομηνία 09/09/2009
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

Α) Παρατείνεται μέχρι 15 Οκτωβρίου η προθεσμία λήξης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης από τα προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής και γυναικείας (Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για τα συγκεκριμένα προγράμματα υποβάλλονται από τις 15 Ιουνίου). Επιπλέον, στις επιλέξιμες δραστηριότητες προστέθηκαν οι: Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης- Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και αναπήρους- Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού-Καθοδήγηση ατόμων με προβλήματα και Υπηρεσίες φυσικοθεραπείας- Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών σε χερσαίο χώρο.
Περισσότερες πληροφορίες :στον EOMMEX (www.eommex.gr) και στα τηλ. 210 7491100, 210 7481157

 

Β) Η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι με πράξη Νομοθετικού περιεχομένου θα τεθούν  άμεσα σε εφαρμογή(προεκλογικά) οι ρυθμίσεις για την απόσυρση I.X., την πληρωμή του ΦΠΑ με δόσεις, η αναστολή των πλειστηριασμών για χρέη μέχρι 200.000 ευρώ και η αύξηση του περιθωρίου επισφαλειών που καταγράφουν οι επιχειρήσεις στους ισολογισμούς τους, από το 0,5% στο 1,5% του τζίρου τους χωρίς να αλλάζει η υποχρέωση για τη διαγραφή μέσα σε μια πενταετία.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.