ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ! 
 
Ημερομηνία 01/10/2012
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

917934927929921917931

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ!

Εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης των φορολογούμενων στις Εφορίες αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η παράταση της πληρωμής φόρων και οφειλών, για δύο (ακόμη) ημέρες: την Τρίτη 2/10  και την Τετάρτη 3/10/12 .

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.