ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ '' ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ''-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GREEN DREAMS 
 
Ημερομηνία 28/09/2011
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ '' ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ''-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ GREEN DREAMS
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι :

 

1)Έχει παραταθεί μέχρι  την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011, η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"(Πρόκειται για πρόσκληση επιχορήγησης φυσικών προσώπων και μικρών και πολύ μικρών νέων επιχειρήσεων που επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.  Το Πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% έργα προϋπολογισμού από 30.000- 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα)

 

2) Τον διαγωνισμό "Green Dreams - Πράσινη Επιχειρηματικότητα" που επιβραβεύει καινοτόμες ιδέες για ένα πιο φιλικό περιβάλλον, διοργανώνουν (ξανά)η Λέσχη Επιχειρηματικότητας και το ALBA Graduate Business School.   Ο διαγωνισμός θα επιβραβεύσει επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που έχουν υλοποιήσει (με επιτυχία) επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Η απονομή θα γίνει τον Νοέμβριο του 2011 και ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει και συμβολικό χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή συμμετοχής είναι η 24η Οκτωβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους ή να  βρουν πρόσθετες πληροφορίες στο www.alba.edu.gr/greendreams.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.