ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΌΝΟ!) 
 
Ημερομηνία 12/07/2012
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!(ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΌΝΟ!)
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

2_3_01

 

Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών δίνεται (τελευταία) παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου.

 

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και  τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής διότι όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/07/12 θα έχουν την ίδια μεταχείριση.

 

 Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών (έληγε στις 16 Ιουλίου ) παρατείνεται για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου 2012.

 

Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.