Παρουσιάσεις νέων Δράσεων και Μεταφορικού Ισοδύναμου. 
 
Ημερομηνία 11/01/2019
Περιγραφή  Παρουσιάσεις νέων Δράσεων και Μεταφορικού Ισοδύναμου.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σας ενημερώνουμε ότι άμεσα θα προγραμματιστούν εκδηλώσεις ενημέρωσης για
τις Νέες Δράσεις:

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση
3. Μεταφορικό Ισοδύναμο.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.