ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΕΕ! 
 
Ημερομηνία 18/08/2011
Περιγραφή  ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΕΕ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Oι πρωτοφανής ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλους τους τομείς σε συνδυασμό με την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κρίση αποκαλύπτει τις δομικές αδυναμίες και το μέγα ζήτημα της αναδιανομής του (παγκόσμιου)ΑΕΠ, καθώς οι μικρομεσαίοι εξοντώνονται, ο παραγωγικός ιστός της χώρας διαλύεται και η ανεργία και η φτώχεια «καλπάζουν ξέφρενα»!  

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Κασιμάτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και πρότεινε να δοθεί άμεσα, προτεραιότητα σε πέντε(5) θέματα/δράσεις:

 

·          Την παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που είχε χορηγήσει το ΤΕΜΠΜΕ, για κεφάλαια κίνησης σε έξι χρόνια από τρία που είναι σήμερα, ώστε να μειωθεί το ύψος των εξαμηνιαίων δόσεων.

 

·          Την πλήρη και ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ( του ταμείου που αντικατέστησε το ΤΕΜΠΜΕ)

 

·          Την πλήρη ενεργοποίηση του νέου Επενδυτικού Νόμου (ν. 3908/2011)

 

·          Την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ με ταχύτερους ρυθμούς

 

·          Την αύξηση της χρηματοπιστωτικής επέκτασης, καθώς συνεχίζεται η μείωση στη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 

 

Το ΕΒΕΚΙ ,ασφαλώς, συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ως «πακέτο» και ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας το θέμα να δημιουργηθούν επενδυτικές ευκαιρίες με παράλληλη επέκταση της πίστωσης.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.