ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 5000 ΕΥΡΩ! 
 
Ημερομηνία 09/01/2013
Περιγραφή  ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 5000 ΕΥΡΩ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

917923917933920917929927921_01

 

Σειρά αλλαγών στο φορολογικό νομοσχέδιο  προκαλούν ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή!

Mε τις νέες ρυθμίσεις περιορίζεται στα 5.000 ευρώ- από 10.000 ευρώ- το όριο του τζίρου κάτω από το οποίο ορισμένοι επαγγελματίες και υπό προϋποθέσεις θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων. Εξαιρούνται από την απαλλαγή οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη.( Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με την οικοδομή θα συνεχίσουν να εκδίδουν αποδείξεις).

 Προβλέπεται, επίσης, ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών στα ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και στα επαγγελματικά ταμεία θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.