ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ Α.Φ.Μ.! 
 
Ημερομηνία 10/08/2012
Περιγραφή  ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ Α.Φ.Μ.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

oaee

 

Ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε στους συνταξιούχους του ότι θα πρέπει στις αμέσως προσεχείς ημέρες να ανταποκριθούν στην υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων του μητρώου τους, με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ-εφόσον δεν το έχουν κάνει!. Σύμφωνα με οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου θα διακόπτεται η σύνταξη όποιων συνταξιούχων δεν δηλώσουν τα παραπάνω στοιχεία

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.