ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
 
Ημερομηνία 04/08/2009
Περιγραφή  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενισχύει χρηματικά με ποσοστό μέχρι 50% του  συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις. Οι ενισχύσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής».  

 

Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν οι τομείς: κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, μέλι, , ελαιούχα προϊόντα, κρασί, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά κ.λ.π.

 

(Αρκετά εκτεταμένη αναφορά στο Πρόγραμμα περιείχε το Περιοδικό του Επιμελητήριου «η Φωνή», τεύχος Ιουνίου)

 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 μέχρι 15 εκατομμύρια. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στις πυρόπληκτες περιοχές με πριμοδότηση της βαθμολογίας τους.

 

Αιτήσεις για τις επενδύσεις και ενισχύσεις αυτές μπορούν να υποβάλλουν Ατομικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες κάθε μορφής, Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ορίζεται η 25η Αυγούστου 2009 και ημερομηνία λήξης η ημερομηνία εξάντλησης των διαθεσίμων πιστώσεων του μέτρου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις αιτήσεις - μελέτες υποβολής προτάσεων από τις 10 Αυγούστου 2009 από την Δ/νση Προγραμματισμού & Γ.Δ - Τμήμα Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών αρ. 5 καθώς και από την Νομαρχιακή Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.