ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 123 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-13 
 
Ημερομηνία 23/09/2011
Περιγραφή  ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 123 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-13
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι από τις 20/09/11 είδε το «φως» της δημοσιότητας η 2η Πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης σε όσα νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και επιθυμούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13.( Άξονας 1-Μέτρο 123)

 

 Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 150.000.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 20 % - 65 %.

 

Δικαιούχοι συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .

 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων σε κρέας, γάλα, αυγά-πουλερικά, διάφορων ζώων, πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, ζωοτροφών, οπωροκηπευτικών, ανθέων.

 

Η κατάθεση προτάσεων θα ξεκινήσει στις 07/10/11 και θα ολοκληρωθεί 28/12/11

 

Περισσότερες πληροφορίες στα: www.agrotikianaptixi.gr και στο www.minagric.gr

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.