ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2014! 
 
Ημερομηνία 02/08/2012
Περιγραφή  ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2014!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

_1_1_02

 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας προωθείται νόμος για την παράταση της ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31/12/ 2014. Για τους οφειλέτες, λοιπόν, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος, δεν θα έχουμε λήψη αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31-12-2014, εφόσον υποβληθεί αίτηση ένταξης στη νέα ρύθμιση μέχρι 31-12-2012 και εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.