Πρόσκληση: Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό 
 
Ημερομηνία 04/11/2021
Περιγραφή  Πρόσκληση: "Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό"
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Πρόσκληση

 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς - Ιθάκης, στο πλαίσιο του έργου "Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό (Enhancement, ExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism)”, με ακρωνύμιο EXTROCULT, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

στιςδιαδικτυακές παρουσιάσεις με θέμα το

“Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας”,

Κατά τη διάρκειατων παρουσιάσεων, πουθα ολοκληρωθούνσε χρονικό διάστημα ενός μήναθα γίνει αναφορά στις αρχές του τοπικού συμφώνου ποιότητας καιτης σημασίας σύστασης ενός δικτύου ενδιαφερόμενων φορέων (εστίασης, διαμονής κτλ.) για την από κοινού διαχείρισηυπηρεσιών και τοπικών προϊόντων ποιότητας.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Email δήλωσης συμμετοχής: chamberk@otenet.gr

έως και τη Δευτέρα 8/11/21

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA“Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020”.

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.