ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α ΜΕΧΡΙ 30/06/09-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.Α. 
 
Ημερομηνία 22/05/2009
Περιγραφή  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α ΜΕΧΡΙ 30/06/09-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ πληροφορεί ότι από 20/05/09-και μέχρι 30/06/09- παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, αρκεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας της επιχείρησης

 

Υπάρχουν δυο δυνατότητες:

 

Α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί όλων των προσθέτων και

 

Β)Τμηματική καταβολή των απαιτητών εισφορών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 50% επί των προσθέτων  με προκαταβολή ίση με το 3% επί της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 Ευρώ

 

 

Το ΕΒΕΚΙ, επίσης, σε σχέση με τον Α.Μ.Κ.Α(Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Αασφάλισης) οφείλει να διευκρινήσει ότι πριν ο ασφαλισμένος επισκεφθεί το Κ.Ε.Π θα πρέπει να ερευνήσει στο www.amka.μήπως του έχει ήδη αποδοθεί ο Αριθμός. Στα Κ.Ε.Π καταφεύγει εάν αυτό δεν έχει συμβεί ή αν έχει προστατευόμενα μέλη.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.