ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ! 
 
Ημερομηνία 02/03/2012
Περιγραφή  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟΝ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ"!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

oaee_211_02

 

To EBEKI ενημερώνει ότι:

1Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ( Ο.Α.Ε.Ε) έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους κατά μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται  με την προϋπόθεση να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια .


2.
Παρατάθηκε έως τις 2 Απριλίου 2012 η ημερομηνία υποβολής προτάσεων ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών"

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.