ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ! 
 
Ημερομηνία 18/09/2012
Περιγραφή  ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ !
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

newego_large_t_1101_54041854_03

Από Τρίτη 18/09 και μέχρι την Παρασκευή 28/09/12 τίθενται  σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Οι βασικές αλλαγές είναι:

-Απλοποίηση / κωδικοποίηση της Αγορανομικής νομοθεσίας.

-Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

-Για τα καυσόξυλα: διακίνηση ανά μονάδα όγκου (κυβικό μέτρο) αντί για βάρους (κιλά/τόνοι).

-Στις αποδείξεις λιανικής θα υπάρχει  χωριστά η αξία των προϊόντων σε ευρώ και ο ΦΠΑ για να γνωρίζει ο καταναλωτής  τι πληρώνει.

- Προστασία καταναλωτών σε αγορές που δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ( π.χ. κυλικεία πλοίων)

-Υποχρεωτική προεκτίμηση του κόστους παροχής υπηρεσιών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων) προκειμένου να αποφασίσει ο καταναλωτής.


Με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ( που διαχωρίζονται σε γενικές και ειδικές διατάξεις, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει ο κάθε κλάδος )επιτυγχάνεται από τα 363 άρθρα που εκτείνονταν σε 485 σελίδες της μέχρι σήμερα Αγορανομικής Διάταξης, οι κανόνες  να απαρτίζονται από 152 άρθρα σε ένα εύρος μόλις 89 σελίδων. Αίρονται οι επικαλύψεις ή αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση των προϊόντων.
 Παράλληλα, με τους κανόνες «ΔΙΕΠΠΥ», προχωρεί η πλήρης αναμόρφωση του σχετικού νόμου πλαισίου, του «Αγορανομικού Κώδικα» του 1946, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο με το δίκαιο του ανταγωνισμού όσο και με το σύγχρονο κυρωτικό πλαίσιο.


     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.