ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ! 
 
Ημερομηνία 19/07/2012
Περιγραφή  ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ " ΧΑΡΑΤΣΙ "!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

928913929917924914.

 


Σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών το τέλος ακινήτων θα εισπραχθεί από το Δ.Ε.Η .όπως και την πρώτη φορά- χωρίς, όμως, η μη πληρωμή του να  συνεπάγεται την διακοπή ηλεκτροδότησης -και σε 5 διμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν από εδώ και πέρα.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.