Σε σημαντική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) τοποθετήθηκε ο Σωτήρης Βλάχος 
 
Ημερομηνία 31/01/2019
Περιγραφή  Σε σημαντική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) τοποθετήθηκε ο Σωτήρης Βλάχος
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ο νέος πρόεδρος του ICC HELLAS, Πέτρος Δούκας, πρώην Υπουργός, δημιούργησε τις τρεις πρώτες Επιτροπές, που από την 1η Φεβρουαρίου αναλαμβάνουν δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης, παρά το γεγονός ότι δεν εξέλεξε τακτικό μέλος στο Δ.Σ. του ICC δηλώνει πάλι το παρόν με τη συμμετοχή του μέλους του, Σωτήρη Βλάχου (αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. ICC) στην  πολύ σημαντική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και Ενεργειακών Θεμάτων. Σκοπός της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις του εμπορίου στην Ευρώπη και να κρατάει ενήμερα τα μέλη όλων των Επιμελητηρίων στην Ελλάδα. Επίσης συντονίζει πρωτοβουλίες και μεταφέρει στα κεντρικά γραφεία του ICC στο Παρίσι όλες τις προτάσεις που προκύπτουν από τα Επιμελητήρια της Ελλάδας και τις προωθεί στην διεθνή επαγγελματική και επιχειρηματική κοινότητα. Η επιλογή του κ. Βλάχου για συμμετοχή σε τόσο σημαντική Επιτροπή αποτελεί ένα ακόμη βήμα αναγνώρισης του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς-Ιθάκης όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.