ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Ημερομηνία 08/06/2011
Περιγραφή  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά στις 27 και 28 Ιουνίου ένα 12ωρο σεμινάριο για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Το σεμινάριο αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τρόφιμα( Catering, ταχυφαγεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής κ.λ.π.)Το κόστος συμμετοχής επιδοτείται και στο τέλος των σεμιναρίων χορηγείται πιστοποιητικό με ισχύ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται με τρόφιμα υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν επαρκώς το προσωπικό τους σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 801 11 37 100 και 2810313773

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.