Σεμινάριο Πολιτιστικού Management από το Επιμελητήριο 
 
Ημερομηνία 01/07/2021
Περιγραφή  Σεμινάριο Πολιτιστικού Management από το Επιμελητήριο
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς - Ιθάκης, στο πλαίσιο του έργου "Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτιστικό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό (Enhancement, ExtroversiononCulture, FolkloricandGastronomicTourism)”, με ακρωνύμιο EXTRO–CULT, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε

στο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με Θέμα

“Πολιτιστικό Management”,

Η έναρξη του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις 05 Ιουλίου 2021 μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, θα γίνει παρουσίαση  των βασικών αρχών του πολιτιστικού management, στοχεύοντας στην εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους του σχεδιασμού, οργάνωσης, προώθησης και αξιολόγησης πολιτιστικών γεγονότων, συμπεριλαμβάνοντας ταυτόχρονα  το marketing και τις χορηγίες ως χρηματοδοτικά μέσα.

Το εγχειρίδιο πολιτιστικού management, καθώς και το υλικό των παρουσιάσεων –εισηγήσεων θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες.

Email δήλωσης συμμετοχής: chamberk@otenet.gr

έως και την Δευτέρα 05/07/2021.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.