Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου στον Ανδρέα Παντελιό 
 
Ημερομηνία 26/11/2018
Περιγραφή  Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου στον Ανδρέα Παντελιό
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ο πρόεδρος, Σταύρος Σπαθής και τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας-Ιθάκης συγχαίρουν τον αντιπρόεδρό τους, Ανδρέα Παντελιό, για την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ.

Η παρουσία του κ. Παντελιού σε αυτό το ανώτατο όργανο των εμπόρων και επαγγελματιών ολόκληρης της Ελλάδας θα βοηθήσει τα μέγιστα αναφορικά με τα προβλήματα των Κεφαλλήνων και Ιθακησίων επαγγελματιών. Ο Ανδρέας Παντελιός είναι ένα έμπειρο στέλεχος στο χώρο αυτό και το σίγουρο είναι ότι θα προωθήσει και θα προσπαθήσει όσο μπορεί καλύτερα στην επίλυση των θεμάτων αυτών. Είναι ευχάριστη συγκυρία για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, που πλέον θα διαθέτουν φωνή σε αυτό το επίπεδο. Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας-Ιθάκης και ο πρόεδρός του εύχονται τα καλύτερα στον Ανδρέα Παντελιό.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Επιμελητηρίου

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.