ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ! 
 
Ημερομηνία 20/07/2010
Περιγραφή  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ!

 

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη (17/07/10) των Γ.Γ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιoνίων Νήσων και αποφασίστηκε η συντονισμένη τουριστική και πολιτιστική προβολή των περιφερειών στους εξής άξονες:α) Το δρόμο του πολιτισμού (Μνημεία, Μουσεία, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κ.α.)β) Το δρόμο του κρασιού και γ) Το δρόμο της θάλασσας (Λιμάνια, Αγκυροβόλια, Τόποι Φυσικού Κάλους κ.α.).

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής προβλέπεται ,επίσης, η εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων που θα παρέχουν πληροφορίες, η προβολή τοπικών προϊόντων και βιοτεχνιών και αρχαιολογικών χώρων μέσω της προβολής τους από multimedia.Το κόστος πραγματοποίησης του προγράμματος και για τις τρεις Περιφέρειες, φθάνει το 1.500.000 ευρώ.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.