ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Τ.Α.Κ 
 
Ημερομηνία 08/06/2008
Περιγραφή  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Τ.Α.Κ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ερμηνεύοντας τα αισθήματα του συνόλου των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών του Νομού μας, εκφράζει την συμπαράστασή του στον δοκιμαζόμενο πληθυσμό και στους συνάδελφους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας και Ηλείας εξαιτίας της καταστρεπτικού σεισμού της 8ης Ιουνίου.

Καλεί, επίσης, την Πολιτεία, να λάβει, σε κάθε περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα-ανάλογα με αυτά που είχαν ληφθεί για τους πυρόπληκτους του περασμένου καλοκαιριού-ώστε να ανακουφιστούν οι πληγέντες.   

Γνωστοποιούμε,, τέλος, με την ευκαιρία αυτής μας της επικοινωνίας, στις επιχειρήσεις του Νομού μας ότι δόθηκε παράταση  μέχρι το τέλος Ιουνίου για την κατάθεση δήλωσης ΕΤΑΚ ( Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), καθώς το Υπουργείο διαπίστωσε ότι 4-5000 επιχειρήσεις δεν την έχουν υποβάλλει.
 
 Σημειώνουμε, επίσης, ότι από το Υπουργείο δηλώνεται ότι μετά τη λήξη και της παράτασης αυτής, οι επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλλουν δήλωση- αν και είναι υποχρεωμένες- θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.