ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΟΑΕΝ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Ημερομηνία 27/01/2010
Περιγραφή  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΟΑΕΝ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ συναντήθηκε με τον υφυπουργό οικονομίας κ. Σ. Αρναουτάκη την Δευτέρα 25/01/2010 στο γραφείο του .Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. παρατήρησαν ότι έχει παρατηρηθεί υπερβολική καθυστέρηση  στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και υπέβαλαν τις (γνωστές)προτάσεις του Όμιλου  για τη στήριξη των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων :

 

·          Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και, κυρίως, περιορισμό του όγκου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διοικητικών εγγράφων

 

·          Ταχύτερη αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και άμεση αποπληρωμή της επιδότησης μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου

 

·          Αποκέντρωση των μηχανισμών αξιολόγησης

 

 

Ο κ.Αρναουτάκης έκανε, τέλος, αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου να μιλήσει στην Γ.Σ. του ΕΟΑΕΝ  που θα πραγματοποιηθεί τον Μάϊο στη Ζάκυνθο
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.