ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΒΕΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 
Ημερομηνία 25/10/2009
Περιγραφή  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΒΕΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Σάββατο 24/10/09 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕΚΙ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Επιμελητήριου με τον βουλευτή του Νομού κ. Σ. Μοσχόπουλο.

 

Στην συνάντηση ο Πρόεδρος κ. Θ. Μιχαλάτος και τα μέλη του Συμβουλίου διατύπωσαν συνοπτικά τα κυριότερα των ζητημάτων-γενικότερων και ειδικών- που απασχολούν τις επιχειρήσεις του Νομού

 

Όσον αφορά τα γενικότερα δόθηκε έμφαση στην θέσπιση μέτρων για την βελτίωση της «ρευστότητας»,στην αναμόρφωση του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ, αλλά και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στην κατεύθυνση να βελτιωθεί η χρηματοδότηση αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και των μικρών κα ι πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις «Φορολογικές επιδρομές»(που δεν πρέπει να γίνουν).

 

Όσον αφορά τα ειδικότερα δόθηκε έμφαση στην έμπρακτη αναγνώριση της νησιωτικής ιδιατερότητας, στην αποπεράτωση των σημαντικών έργων υποδομής, στην αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή, στην (μη) επέκταση της ΒΙ.ΠΕ.,στο χρόνιο πρόβλημα με την υπερεργασία των εργαζομένων στους θερινούς μήνες.

 

 

Ο κ. Μοσχόπουλος παίρνοντας τον λόγο υπογράμμισε ότι ο βουλευτής οφείλει να συνεργάζεται με όλους τους φορείς και να μην υποκαθιστά, χαρακτήρισε ως μείζονα προβλήματα την γραφειοκρατία κα ι την έλλειψη ρευστότητας-εκτιμώντας ότι μέχρι τις γιορτές η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για την θεραπεία αυτής της έλλειψης, πληροφόρησε ότι θα «ξανακοιταχτεί» το ΕΣΠΑ-όροι και κατανομές- και χαρακτήρισε την αναγνώριση της «νησιωτική ιδιαιτερότητας» σημαντικότατο ζήτημα. Ο βουλευτής πληροφόρησε ότι ο Νομός δεν είναι έτοιμος για το Δ΄ Κ.Π.Σ. διότι δεν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις για μελέτες.(εξαιρείται ο «Χάρακας») και ότι ο Νομάρχης έχει δεσμευθεί για μια σύσκεψη όλων των φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό μέσα στον Νοέμβριο, με σκοπό την σύνταξη επεξεργασμένης πρότασης, η υλοποίηση της οποίας θα διεκδικηθεί από την Υπουργό Τουρισμό.

 

Ο βουλευτής, τέλος, πρότεινε στο ΕΒΕΚΙ να συνταχθεί ένα γενικότερο, ολιγόλογο  υπόμνημα με ιεραρχημένα τα προβλήματα των επιχειρήσεων και να κατατεθεί στην Υπουργό κ. Κατσέλη

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.