Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στο Ληξούρι 
 
Ημερομηνία 01/06/2018
Περιγραφή  Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στο Ληξούρι
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 04-06-2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ληξούρι με τα παρακάτω θέματα:

-Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018.

-Ορισμός δύο τακτικών και δυο αναπληρωματικών μελών στην Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (μέλη για την Γενική Συνέλευση).

-Ανακοινώσεις προέδρου.

-Συζήτηση με τους επαγγελματίες και εκπροσώπους συλλόγων της Παλλικής.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.