Στην Κοζάνη ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου, Γιώργος Λασκαράτος 
 
Ημερομηνία 03/11/2021
Περιγραφή  Στην Κοζάνη ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου, Γιώργος Λασκαράτος
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Επίσκεψη στο Επιμελητήριο Κοζάνης στις 29 Οκτωβρίου, πραγματοποίησε ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Γεώργιος Λασκαράτος. Τον κ. Λασκαράτο υποδέχτηκε θερμά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, Γιάννης Μητλιάγκας. 

Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε σε θέματα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στις δύο περιοχές, αλλά και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Επιπλέον τόσο ο κ. Μητλιάγκας όσο και ο κ. Λασκαράτος συμφώνησαν στη συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιδεών, αλλά και στην από κοινού υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομής και ανάπτυξης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε άριστο κλίμα, με την υπόσχεση από τον κ. Μητλιάγκα να επισκεφθεί σύντομα τα νησιά μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.