Στην Σκάλα συνεδριάζει το Επιμελητήριο Κεφαλονιά και Ιθάκης 
 
Ημερομηνία 21/02/2018
Περιγραφή  Στην Σκάλα συνεδριάζει το Επιμελητήριο Κεφαλονιά και Ιθάκης
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Στην Σκάλα συνεδριάζει το Επιμελητήριο Κεφαλονιά και Ιθάκης

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας - Ιθάκης θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κτίριο πολλαπλών χρήσεων στην Σκάλα την Τετάρτη 28/02/2018 και ώρα 18:00. Στην συνεδρίαση καλούνται να παρευρεθούν και οι επαγγελματίες της περιοχής.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.