ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ 20.000 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ! 
 
Ημερομηνία 17/07/2012
Περιγραφή  ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ 20.000 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

honey440

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε απόφαση καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης που φθάνει τα 20.000 ευρώ των δικαιούχων της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού για το πρόγραμμα έτους 2012».

Η απόφαση αφορά την Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδος  και τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης Χαλκιδικής

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.