ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ! 
 
Ημερομηνία 29/03/2012
Περιγραφή  ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ " ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ" ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

euroxartia1_02

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1.Με ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας ,μπορούν, πλέον, να υπαχθούν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,  και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων οι οφειλές δεν υπερβαίνουν τα 25.000 Ευρώ!

Το μέτρο αφορά, φυσικά, πολλές χιλιάδες μικροεπαγγελματίες οι οποίοι αναμένεται να επωφεληθούν ,κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων.

Προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι:

-Δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τον οφειλέτη η απόπειρα εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών πριν την κατάθεση της αίτησης για δικαστική ρύθμισή τους.

- Η περίοδος ρύθμισης των χρεών που θα ανέρχεται σε πέντε χρόνια θα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης και όχι με την έκδοση της απόφασης των δικαστηρίων.

- Στις περιπτώσεις οφειλετών με πλήρη αδυναμία καταβολής η απαλλαγή από τα χρέη θα γίνεται στα τρία χρόνια

- Η κύρια κατοικία εξαιρείται από τη ρευστοποίηση για οφειλές

2.Με εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙΚ. διευκρινίζεται ότι φορολογική ενημερότητα -ή για να εισπράξουν χρήματα από το Δημόσιο ή για να μεταβιβάσουν ακίνητο- θα μπορούν να παίρνουν όσοι  ρυθμίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη  προς το Δημόσιο και συμφωνήσουν να αποπληρώσουν με τα χρήματα που θα εισπράξουν το κύριο  χρέος τους στην εφορία εφάπαξ (και χωρίς  καταβολή των προσαυξήσεων.)


 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.